Thursday, October 3, 2013

Lời nhắc cuối cùng: Ilvliat mời bạn tham gia Twoo

Tôi đã tìm ra một cách độc đáo và vui vẻ để gặp mọi người trên mạng: Twoo.com.
Đọc mail bằng: English, Français, 中文, Khmer, Español, và 32 ngôn ngữ khác.

Bạn nhận được mail này bởi vì Ilvliat muốn kết nối với rock052.lose@blogger.com trên Twoo. Hủy đăng ký.
Ilvliat đã có địa chỉ liên lạc của bạn trên Twoo và muốn kết nối.
Xem sơ yếu và hình của cô ấy
Hoạt động gần đây
Ilvliat, 23 từ Thành phố Hồ Chí Minh đã đổi hình đại diện của cô ấy

Xem sơ yếu

Twoo
Massive Media Match NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium BE0537240636. info-vi@twoo.com

No comments:

Post a Comment

Custom Search